ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่
ขอนแก่น
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (พูด - เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์งานจัดซื้อต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อัตราค่าแรงตามกระทรวงแรงงานกำหนด
 • โบนัสประจำปี
 • เครื่องแบบในการทำงาน
 • สวัสดิการรถรับ - ส่งพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
 • สวัสดิการอาหารกลางวัน

 • วิธีการสมัคร
 • สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือ
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทในเครือ อินเตอร์ ไกรตามที่อยู่
  จ.ขอนแก่น หรือ
 • ส่งมาทาง
  E-mail : personnel@carpetmaker.co.th
 • ติดต่อ
  คุณดรุณี ไกรวิทูร/คุณกานดา สินลาสูงเนิน
  บริษัท อินเตอร์ ไกร จำกัด
  เลขที่ 65 อาคาร 42ทาวเวอร์ ชั้น G ห้อง G01 ซอยสุขุมวิท42(กล้วยน้ำไทย) ถ.สุขุมวิท พระขโนง คลองเตย กทม.10110
  บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  194 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  ขอนแก่น 40110
  โทร : 0-4328-6734-6 ,0-4328-6173-4
  แฟกซ์ : 0-4328-6175
  Email : personnel@carpetmaker.co.th
  Website : www.interkrai.co.th , www.carpetmaker.co.th  ที่มา : jobthai.com

  ตำแหน่ง : Sales Manager

  สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด
  ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่
  ขอนแก่น
  อัตรา เงินเดือน
  1 อัตรา
  ตามโครงสร้างและประสบกาณ์
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและหากมีความสามารถภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะความเป็นผู้นำ
  มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อัตราค่าแรงตามกระทรวงแรงงานกำหนด
 • โบนัสประจำปี
 • เครื่องแบบในการทำงาน
 • สวัสดิการรถรับ - ส่งพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
 • สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • วิธีการสมัคร
 • สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือ
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทในเครือ อินเตอร์ ไกรตามที่อยู่
  จ.ขอนแก่น หรือ
 • ส่งมาทาง
  E-mail : personnel@carpetmaker.co.th
 • ติดต่อ
  คุณดรุณี ไกรวิทูร/คุณกานดา สินลาสูงเนิน
  บริษัท อินเตอร์ ไกร จำกัด
  เลขที่ 65 อาคาร 42ทาวเวอร์ ชั้น G ห้อง G01 ซอยสุขุมวิท42(กล้วยน้ำไทย) ถ.สุขุมวิท พระขโนง คลองเตย กทม.10110
  บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  194 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  ขอนแก่น 40110
  โทร : 0-4328-6734-6 ,0-4328-6173-4
  แฟกซ์ : 0-4328-6175
  Email : personnel@carpetmaker.co.th
  Website : www.interkrai.co.th , www.carpetmaker.co.th  ที่มา : jobthai.com

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ(ด่วนมาก)

  รายละเอียดของงาน
  ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด
  อ.บ้านไผ่
  ขอนแก่น
  อัตรา เงินเดือน
  1 อัตรา
  ตามตกลง
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ : ชาย อายุ : 22 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งทอ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  ตาไม่บอดสี
  มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเป็นกะได้

  สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อัตราค่าแรงตามกระทรวงแรงงานกำหนด
 • โบนัสประจำปี
 • เครื่องแบบในการทำงาน
 • สวัสดิการรถรับ - ส่งพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
 • สวัสดิการอาหารกลางวัน


 • วิธีการสมัคร
 • สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือ
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทในเครือ อินเตอร์ ไกรตามที่อยู่
  จ.ขอนแก่น หรือ
 • ส่งมาทาง
  E-mail : personnel@carpetmaker.co.th
 • ติดต่อ
  คุณดรุณี ไกรวิทูร/คุณกานดา สินลาสูงเนิน
  บริษัท อินเตอร์ ไกร จำกัด
  เลขที่ 65 อาคาร 42ทาวเวอร์ ชั้น G ห้อง G01 ซอยสุขุมวิท42(กล้วยน้ำไทย) ถ.สุขุมวิท พระขโนง คลองเตย กทม.10110
  บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  194 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  ขอนแก่น 40110
  โทร : 0-4328-6734-6 ,0-4328-6173-4
  แฟกซ์ : 0-4328-6175
  Email : personnel@carpetmaker.co.th
  Website : www.interkrai.co.th , www.carpetmaker.co.th  ที่มา : jobthai.com